Chào mừng bạn đến với Thiên Quang Solar

Máy đọc kinh thánh công giáo năng lượng

Máy đọc kinh thánh công giáo năng lượng

Ngày đăng: 01-07-2022 Lượt xem: 507

Máy đọc kinh thánh công giáo năng lượng dùng để cắm ngoài sân vườn, trên sân thượng, máy được chép sẵn nhạc thánh ca công giáo, máy hoạt động...